Arkæologiske undersøgelser ved Vor Frue Kirke, Aalborg

I 2011 og 2012 foretager Aalborg Kommune en større renovering af kloakker og andre rør- og ledningsføringer i gaderne omkring Vor Frue Kirke i Aalborg. Aalborg Historiske Museum følger med i gravearbejdet i håbet om især at finde oplysninger om byens ældste kloster, der i middelalderen lå ved kirken. Det var et nonnekloster, hvis centrale bygninger formentlig har ligget syd for kirken. Fra gamle kort vides det, at der fra kirkens sydside har udgået en klosterfløj mod syd. Bortset fra denne fløj og kirken vides der faktisk intet om klosterets bygninger. I Niels Ebbesens Gade er der nu fremkommet rester af en bygning, der også må have indgået i klosteret. Der synes at være tale om en bindingsværksbygning, der har været orienteret ligesom kirken. Fund af keramikskår fra glaserede kander og tysk stentøj tyder på at bygningen er fra 1400-tallet. De fremkomne rester udgøres bl.a. af partier af en stor ovnkonstruktion af en eller anden form. Der kan således være tale om en køkkenregion. Den store ovn er blevet fornyet mindst én gang, hvilket tyder på, at huset har opnået en vis alder. Ved en af fornyelserne er der planeret med diverse teglbrokker af middelalderens munkesten og tagtegl. Enkelte var desuden af såkaldte formsten med rundstavsprofiler, der stammer fra dør- og vinduesåbninger. Teglbrokkerne viser, at klosteret også har rådet over grundmurede bygninger helt af tegl. Efter nedrivningen af den fundne bygning, sikkert allerede i 1500-tallet, er området blevet udlagt til kirkegård.

Den ældre kirkegård fra nonnernes tid i middelalderen er indtil videre påvist i området vest for den omtalte klosterfløj. Omkring 20 grave fra denne ældre kirkegård blev fundet ved forrige års kloakarbejde i Arkivstræde langs kirkens sydside. I den kommende tid vil gravearbejdet i Niels Ebbesens Gade nærme sig kirken, hvorved eventuelle grave øst for fløjen vil kunne påvises. Desuden håbes det at bl.a. at finde flere bygninger fra det forsvundne kloster.

Af Christian Vrængmose Jensen, arkæolog

Rester af den fundne bygning i Niels Ebbesens Gade. Udsnittet viser partier af gulve. Yderst til højre ses bunden af en ovn.

Skrevet 19. september 2013