Arkæologer finder stenhus i Aalborg

Algade 16 gemte på en godt 600 år gammel overraskelse

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har fundet resterne efter et senmiddelalderlig stenhus ved udgravninger i forbindelse med et byggeri i Algade16 – på gågaden tæt ved Salling. Det var kun de allerrigeste, der havde råd til at bygge i sten, så fundet er sjældent og tyder på, at her har boet en person med en vis status.

Sådan kan det have set ud i Algade senmiddelalderen. Et fornemt stenhus bryder rækken af mere almindelige bindingsværkshuse. Det er i dag blot fundamenterne af stenhuset, der er tilbage i Algade 16, hvor arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har opdaget det.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Graver man et hul i jorden i centrum af Aalborg, vil man altid finde rester efter byens tusindårige historie. Især i Algade, der er byens ældste gade, findes mange rester fra fortiden under gadebelægningen. Alligevel var det en overraskelse for arkæologerne på Nordjyllands Historiske Museum, da de i sidste uge opdagede, at der på Algade 16 havde ligget et stenhus for 600 år siden.

”I middelalderen blev langt de fleste huse bygget i træ, men de allerrigeste – kongen, kirken og de adelige -havde råd til at bygge deres huse i mursten. Det er sådan et hus, vi har fundet i Algade 16. Ved middelalderens afslutning har der været omkring 20 stenhuse i Aalborg. Men nu har vi altså fundet ét mere” siger arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum, Christian Klinge.

Fundamenterne til stenhuset i Algade 16 består af meget store kampesten. Oven på dette fundamentet har stenhusets munkestensmure stået. Murene er i dag helt væk, da stenhuset blev revet ned allerede 100 år efter middelalderen.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Det nyfundne stenhus i Algade 16 blev bygget i slutningen af 1300-tallet og var opført i datidens lyse, røde teglsten, som kaldes munkesten. Huset har været lidt under otte meter bredt og 11 meter langt og har ligget med facaden helt ud til Algade. Det er det meget kraftige fundament til huset, som arkæologerne har undersøgt resterne af.

Vedligeholdelsen af et stenhus har været alt for dyr at for almindelige borgere i Aalborg, og derfor er huset blevet revet ned ca. 100 år efter middelalderens afslutning, efter at have stået i blot et par hundrede år. I stedet er der blevet opført et bindingsværkshus.

Sporene i jorden fortæller intet om, hvem der har bygget og ejet stenhuset. Men lige på den anden side af gaden lå Aalborgs Gråbrødrekloster, som man i dag kan tage elevatoren ned og se resterne af.

”Mit bedste bud på en ejer af stenhuset må være byens gråbrødrekloster. De har haft deres bygninger lige på den anden side af gaden, og de har været rige nok til at opføre et stenhus. Alternativt kan det have været en nordjysk adelsmand, der har haft brug for et hus, når han har været på besøg i Aalborg” siger Christian Klinge.

De arkæologiske undersøgelser i Algade 16 er endnu ikke afsluttet, og hvis der ved byggeriet kommer flere arkæologiske spor frem, vil arkæologerne undersøge disse, så den vigtige viden om, hvordan Aalborg har set ud gennem historien, ikke går tabt.

Stenhusfundamentet i Algade 16 er i dag ødelagt af senere byggerier. Men Nordjyllands Historiske Museum udgravede i 1978 et næsten tilsvarende stenhus i Roldgyde, som meget godt illustrerer, hvordan det kan have set ud i Algade 16. (Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Skrevet 4. oktober 2016