Arkæologer finder gode sild og latriner i Nibe

Måske har hver enkelt grundejer i byen haft egen vandforsyning

Nordjyllands Historiske Museum udgraver i marts og april måned en ældre bebyggelse på Kirkestræde 6 i Nibe, hvor der skal opføres en ny sognegård. Bedømt ud fra fundene af keramik fra skåle, fade og tallerkener har der opholdt sig Nibe-boere på grunden siden 1500-1600-tallet.

Latrin af tønde
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum er i øjeblikket i gang med at udgrave en latrin med to tønder oven på hinanden og en affaldsgrube eller mødding, hvor dele af en tønde kan ses i jordoverfladen.

Udgravningen har afsløret flere store nedgravninger, herunder en tre meter dyb plankebygget brønd, en affaldsgrube med en itugået tønde i og tre latriner, heraf to med bevarede tønder. På nuværende tidspunkt er museets arkæologer ved at udgrave en latrin med to tønder oven på hinanden og en affaldsgrube eller mødding, hvor dele af en tønde kan ses i jordoverfladen.

I nogle af nedgravningerne er der set fiskeskæl og fiskeben formentlig fra sild, og nogle af nedgravningerne kan have haft en funktion i forbindelse med håndtering af netop sild. Nibe var i middelalderen og langt op i tid domineret af sildefiskeri og deraf afledte erhverv, og forhåbentlig kan museet få vigtig viden om datidens sildeproduktion ved udgravningen.

Der tages i øvrigt mange træprøver fra de fundne tønder for at få dem dateret ved hjælp af årringsdatering og for at finde ud af, hvor tønderne er lavet. En bestemmelse af tøndernes produktionssted kan være med til at belyse Nibes handelsforbindelser i perioden.

Museet har igennem de senere år gennemført flere udgravninger i Nibes historiske bymidte, og der findes praktisk talt altid mindst én brønd på grundene. Det giver det indtryk, at hver enkelt grundejer har haft sin egen vandforsyning. Når en brønd var udtjent og ikke kunne bruges mere, anlagde beboerne selvfølgelig en ny brønd, og Nibe får dermed nærmest karakter af en “brøndenes by”. Dette i modsætning til Aalborg, hvor brønde er mere sjældne, da beboerne i stedet for i mange tilfælde har anvendt Aalborgs åer som vandforsyning.

Udgravningsfelt
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum graver lige nu på en ældre bebyggelse på Kirkestræde 6 i Nibe, hvor der skal opføres en ny sognegård. Bedømt ud fra fundene af keramik fra skåle, fade og tallerkener har der opholdt sig Nibe-boere på grunden siden 1500-1600-tallet.

Skrevet 12. april 2016