Årets fund 2019: Middelaldersværet fra Algade

Rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr med det imponerende sværd. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

2019 er ved at rinde ud, og det er tid til at gøre status. Vi har derfor spurgt arkæologerne ved Nordjyllands Historiske Museum, hvad årets fem bedste arkæologiske fund er, og et af dem, som de peger på er middelaldersværdet fra Algade.

Rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S troede nærmest ikke deres egne øjne, da de en tirsdag i februar måned pludselig så en skarp klinge rage op af jorden i Algade midt i Aalborg.

Under den sidste oprensning af et kloaktrace inden nedlæggelsen af nye kloakrør, havde de til deres store overraskelse fået et sværd i skovlen på gravemaskinen. Den havde ganske enkelt fået fat i grebet på det utroligt velbevaret middelaldersværd, som havde ligget lige i kanten af hullet, nogle få cm inde i den ene side.

Det 112 cm lange sværd var stadig helt intakt, og den 93 cm lange dobbeltæggede klinge var stadig skarp.

Og historien om kloakarbejdernes fund bredte sig hurtigt til hele Danmark. Faktisk nåede nyheden om sværdfundet også udenlandske medier, hvor blandt andet Fox News kaldte det for et ”Game of Thrones-sværd”.

Siden fundet blev gjort, har konservatorer fra Bevaringscenter Nord set nærmere på det usædvanlige fund og det har vist sig, at der er tale om noget af en sjældenhed. Takket være sværdklingens usædvanligt gode bevaringstilstand, lykkedes det konservatorerne at rense to læsbare latinske indskrifter frem i blodrillerne.

På den ene side af sværdet kan man læse +GICELINMEFECIT+ (Gicelin gjorde mig), og på den anden side står der +INNOMINEDOMINI+ (I Guds navn).

Gicelin er navnet på den smed eller smedje, der i sin tid fremstillede klingen. Smedjen var, ligesom navnet Gicelin, sandsynligvis hjemmehørende et sted i det frankiske område, og deres produkter kendes fra 10 mere eller mindre fragmenterede sværd. Alle disse klinger, inklusive Algade-sværdet, tilhører den samme type, og de er forsynet med de samme to indskrifter.

Ved hjælp af blandt andet konteksten fra nogle af de andre fund, ved vi derfor nu, at vores sværd hører til i ældre middelalder, og at det kan være smedet allerede engang i 1000- eller 1100-tallet.

Indskriften, der læser ”in nomine domini” er også blandt de tidligste religiøse påkaldelser, der indfinder sig på sværd, og vidner om den kristne mission, som i ældre middelalder især kom til udtryk gennem korstogene.

Disse sværd markerede et skifte i den våbenteknologiske udvikling efter vikingetiden, og de var i kraft af deres meget høje håndværksmæssige kvalitet reserveret for samfundets absolutte elite. Sværdene gik ofte i arv, og de kunne således opnå en ret høj alder, inden de typisk blev enten begravet med ejeren eller måske kastet i en sø eller et vandløb. Dette bekræftedes også af udgravningen i Algade, da laget, som sværdet kom fra, stammer fra ca. 1250 – 1300 e.Kr., og således angiver en brugsperiode på mindst 100 år.

Men historien om sværdet ender ikke her. Ca. tre måneder efter kloakarbejdernes fund, dukkede sværdets læderskede nemlig op. Og trods mere end 700 år i jorden var skeden stadig forholdsvis godt bevaret.

Sværdet blev fundet, da skovlen på en gravemaskine fik fat i selve håndtaget på sværdet og dermed trak det ud af udgravningshullets ene lodrette side. Skeden blev så på sin plads i jorden. Man kan sige, at da sværdet blev fundet, da blev det rent faktisk trukket ud af sin skede for første gang i over 700 år – af gravemaskinen.

Da sværdet så at sige ikke lå i udgravningshullet, så blev selve fundstedet i jorden ikke undersøgt. Men stedet blev dokumenteret så præcist med gps-koordinater, at da man tre måneder senere gravede et nyt hul ved siden af, så kunne man endelig undersøge det sted, hvor sværdet rent faktisk lå i jorden. Og det var altså der, læderskeden dukkede op.

Der var bevaret ca. 70 cm af læderskeden, som også indeholder træ, der har været med til at afstive skeden. Middelaldersværdets klinge var på 93 cm, så det var næsten hele skeden, der blev fundet omkring 700 år efter sværdet blev tabt.

Sværdet kan fra 15. februar 2020 ses på Aalborg Historiske Museum, hvor den nye udstilling Oprør i Nordjylland åbner.

https://www.facebook.com/Arkaeologi/videos/623078931458342/

Skrevet 17. december 2019