Årets fund 2019: La Tène-sværdet fra Overbygård

2019 er ved at rinde ud, og det er tid til at gøre status. Vi har derfor spurgt arkæologerne ved Nordjyllands Historiske Museum, hvad årets fem bedste arkæologiske fund er, og et af dem, som de peger på, er et såkaldt La Tène-sværd.

I forbindelse med en byggemodning ved Stae øst for Aalborg dukkede der i maj et sværd op i en brandgrav. Og det var ikke et hvilket som helst sværd. Det er nemlig et såkaldt La Tène-sværd med en klokkeformede bøjle fra tiden lige før år 0. I Europa taler man om La Tène som en tidlig jernalderkultur navngivet efter en lokalitet i Schweiz, hvor man i 1857 og 1885 fandt en enorm mængde genstande deriblandt mange våben.

Det fundne sværd fra Stae er tveægget og ret sjældent. Herhjemme kender man kun til 30-40 stykker af denne type, og tilsvarende sværd tilhørte typisk højt rangerende krigere, som var en del af de høvdingemiljøer, der styrede samfundet.

Sværdene var kostbare genstande, og eftersom de ikke blev produceret i Danmark, vidner fundet også om de gode kontakter, som området ved Stae må have haft med romerne sydpå i jernalderen. Sværdfundet skal derfor også set i en europæisk kontekst, hvor området ved Stae og manden, der fik sværdet med i sin grav, har været en del af et internationalt netværk.

Tidligere er der blevet fundet en ryttergrav ved Vester Hassing, ikke langt derfra, og ser man sværdet i det lys, bekræfter det formodningen om, at området har været et vigtigt sted i århundrederne op til Kristi fødsel.

Skrevet 17. december 2019