Årbog 2018

Årbog 2018

Forord
Af Lars Christian Nørbach

REGAN Vests mange genstande
Af Signe Stidsing Hansen

Hals Museum. Et selvbetjent museumser dagens lys
Af Inger K. Bladt og Tommy Jensen

Salterboderne ved Strandgade 12 i Nibe
Af Kenneth Nielsen

Livet på hjul
Af Per Thorling Hadsund og Dorte Kook Lyngholm

Aalborgs havn ved Gammeltorv. Nye fund af havnebolværker under Østerågade
Af Christian Klinge

Kirketerp. Ødekirkegård, smedje og brønd
Af Lars Egholm Nielsen

Danmarks største industrieventyr
Af Morten Pedersen

Budolfi kirkegård og et forsvundet stræde
Af Stine A. Højbjerg

Aalborg Kommandocentral Syd. Det lokale beredskab
ved atomkrig

Af Thor Bæch Pedersen og Ulla Varnke Egeskov

Torin Jytte Witt
Af Erik Johansen

Viggo Petersen
Af Per Thorling Hadsund, Inger K. Bladt, Stig B. Møller og Lars C. Nørbach

Udstillinger

Arrangementer