Aalborg i middelalderen og renæssancen

Handelspladsen udviklede sig omkring år 900 til en regulær by med en befæstning med vold og voldgrav omkring byen, og i 1000tallet slog kong Hardeknud mønt i byen, som var et tydeligt bevis på byens voksende betydning. På mønterne stod byens navn for første gang: Alabu, som betyder byen ved vandrenderne.

Aalborgs placering ved Limfjorden var god, og en blomstrende håndværks- og handelsby opstod. Med udgangspunkt i en stor udgravning fra byens ældste handelsgade, Algade, fortælles om hverdagsliv, håndværk, handel og kirker og klostre i middelalderen.

Overgangen fra middelalder til renæssance i reformationstiden var blodig og dramatisk i Aalborg. I 1534 havde Skipper Klement og hans oprørshær forskanset sig i Aalborg. Oprørshæren blev massakreret 18. december 1534. En del af en massegrav vises frem på museet.

På trods af Aalborgs barske behandling under Grevens fejde blomstrede byen stadig i renæssancen (1536-1660) og var Danmarks næststørste by, kun København var større. Aalborg havde et rigt handelsliv med store købmænd som Jens Bang og Jørgen Olufsen.

Mange af museets største og mest unikke skatte stammer fra renæssancen, bl.a. byens bøddelsværd og en hel intakt renæssancestue fra 1602, kaldet Aalborgstuen. Velbevarede panelstuer fra renæssancen er meget sjældne, og Aalborgstuen, som har tilhørt en af byens rige købmænd, er en af museets største seværdigheder. Den er uden sammenligning landets bedst bevaret borgerlige interiør fra den tid.

I renæssancen var der stor forskel på rig og fattig, og et barsk retssystem var med til at sørge for, at den store fattige underklasse blev på sin plads. På rundvisningen ses det store bøddelsværd, som bøddel Nilaus Bendix brugte ved offentlige henrettelser på byens torv i 1600-tallet. Der er også en fedel – en slags transportabel gabestok og halsjern, fodjern og håndjern fra fængslet på slottet.

Det var også i renæssancen, at de store hekseforfølgelser fandt sted under Christian d. 4.’s ledelse. I Aalborg har man også afstraffet og henrettet hekse. Fra den tid har museet en ægte tryllebog, kaldet en ’Cyprianus’, som hekse brugte til magiske besværgelser.

Varighed: 1 time

For booking eller nærmere information kontakt museet på telefon: 99 31 74 02 eller mail: [email protected]

Se priser