2000-årig kvinde udgravet på sygehusgrunden i Aalborg Ø

Museet har i efteråret påbegyndt en serie af udgravninger på grunden afsat til det nye storsygehus i Aalborg Ø. I uge 46 fandt museets arkæologer en jernaldergrav med skelettet af en næsten 2000 år gammel kvinde.

Sidste år foretog museet grundige indledende forundersøgelser af sygehusgrundens sydlige del og i år er færdigudgravningen af ti udpegede fundområder på arealet skudt i gang. I forbindelse med undersøgelsen af en boplads fra bronzealderen dukkede en noget yngre grav op midt i bopladsområdet.

Graven rummede trods sin høje alder endnu betydelige dele af skelettet. Knoglerne efter ben og arme samt dele af bækkenet, en fod og kraniet var bevaret. Der er tale om et voksent individ gravlagt på ryggen med benene bøjet og armene lagt over kors nederst på maven. Museets arkæologer antager på basis af iagttagelser gjort på det delvist bevarede bækken, at der er tale om skelettet efter en kvinde. Knoglerne bliver dog sent til nærmere analyse ved Panum Instituttet på Københavns Universitet. Her vil antropologer bl.a. kunne bestemme den afdødes alder, køn og højde nærmere.

I graven fandtes udover skelettet også tre lerkar, ud fra hvilke gravlæggelsestidspunktet kan fastslås til ældre romersk jernalder – dvs. 0-200 e.Kr. Lerkarrene var, som man oftest ser på jordfunden keramik fra oldtiden, krakelerede. Af bevaringsmæssige hensyn blev karrene derfor indpakket i gips og optaget hele, for at blive færdigudgravet og stabiliseret af konservatorer på Bevaringscenter Nordjylland.

Graven set fra fodenden i øst. Nederst to lerkar. Centralt de bøjede ben med knæene pegende mod syd og lige over lårbenene de korslagte arme. Øverst til venstre et lerkar stående med bunden i vejret og allerøverst det knuste kranium.

Skrevet 7. juni 2012