Ny indretning af beboelsesvognen

Ny indretning af beboelsesvognen

Cirkusmuseet erhvervede for nogle år siden den beboelsesvogn, der i de sidste mange år af tivoliejer Alfred Fidels liv (1903-1986), udgjorde rammen om hans hverdag. I maj 2018 åbnede museet udstillingen ”Livet på hjul” i vognen for at vise, hvordan det omrejsende liv blev levet.

I forbindelse med åbningen af udstillingen deltog en række af Alfreds slægtninge, hvoraf flere har haft deres gang i vognen, da han endnu boede i den. De kunne imidlertid fortælle, at noget af det inventar, der var blevet brugt i forbindelse med museets indretning af vognen, ikke stod der oprindeligt.

Efterfølgende har Alfred Fiedels barnebarn, Reno Fiedel, doneret en mængde genstande, som oprindeligt har stået i vognen. Oplysningerne om indretningen på Alfreds tid og de nyerhvervede genstande gør nu museet i stand til at nyindrette vognen, så den giver et meget mere levende indtryk af, hvordan den oprindelig tog sig ud.

Noget, der i den forbindelse især vil være med til at gøre tivolifamilien Fidels liv nærværende, er de fotos, der oprindelige prydede væggene i Alfreds beboelsesvogn. Som et led i nyindretningen vil der i løbet af foråret 2019 blive opsat kopier af disse fotos i vognen.

Hvem var denne Alfred, som boede i vognen?

Som nævnt, har beboelsesvognen i sin tid været beboet af tivoliejer Alfred Fiedel.

Alfred blev efter endt skolegang ansat hos faderen Wilhelm Fiedel, der ernærede sig som markedsrejsende.

På forskellige markeder fremviste og demonstrerede faderen blandt andet en stor kulminemodel med en mængde mekaniske indretninger. Modellen var et tilløbsstykke, men i 1928 solgte faderen den til en dansk/svensk tivoliejer ved navn Fridan Bøgild. Alfred blev i den forbindelse ansat af Bøgild til fortsat at assistere med fremvisningerne af modellen.

Efter et par år hos Fridan Bøgild fik Alfred imidlertid arbejde på Dyrehavsbakken. Opholdet her blev dog af kort varighed, da han var mere tiltrukket af det omrejsende markedsliv end den faste arbejdsplads på Dyrehavsbakken. Alfred flyttede derfor til Kalundborg, hvor hans storebror, karruselejer Max Fiedel, havde base. Her fik han mulighed for at rejse rundt til de sjællandske markeder. Det gav Alfred mod på selv at binde an med et lignende foretagende. I 1934 flyttede han derfor til Aarhus og startede ”Alfred Fiedels Tivolipark”.

På rejserne rundt i Jylland med tivoliparken boede Alfred i forskellige beboelsesvogne, og efterhånden foretrak han denne livsform året rundt. Vognen, der i dag står på Cirkusmuseet, var således hans hjem i de sidste mange år af hans liv.