Cirkusmuseets Museumsforening

Cirkusmuseets Museumsforening

Cirkusmuseets Museumsforening blev stiftet i 1986 af en kreds af lokale ildsjæle, der i årene forinden havde været drivkraften bag bevarelsen af ridehuset. Foreningen bakker stadig aktivt op om arbejdet på museet og står bag udgivelsen af årsskriftet ”Cirkusbygningen”.

Museumsforeningen hjælper med stort og småt på museet – henter genstande over hele landet, hjælper til ved arrangementer, udfører praktiske opgaver – har bl.a. lavet tilskuerbænkene i Ridehuset, lavet fondsansøgninger og støtter også økonomisk, når der for eksempel skal købes nyt lys- og lydanlæg.

Museet blev oprindeligt startet af frivillige ildsjæle, som lige siden har været engageret i stedets spændende kulturhistorie. Uden Cirkushusets Museumsforening var Cirkus Miehes gamle ridehus ikke blevet bevaret, og de mange gæster, der gennem årene har besøgt stedet, ikke fået denne unikke cirkusoplevelse.

Medlemskontingent

75 kr. årligt.

Som medlem af museumsforeningen får du fri entré til følgende udstillingssteder under Nordjyske Museer: Aalborg Historiske Museum, Cirkusmuseet i Rold, Hadsund Egnssamling, Havnø Mølle, Lystfartøjsmuseet, Møllehistorisk Samling, Vikingemuseet Fyrkat og Vikingemuseet Lindholm Høje.
Arrangementer med særskilt entré undtaget.

Kontaktperson for nye medlemmer af Cirkushusets Museumsforening:
Anette Bull, mail: [email protected]

Bestyrelsen

Formand: Niels Christian Hansen
Næstformand: Inge-Mette Gudum
Kasserer: Anette Bull
Sekretær: Katrine Elton Baisgaard
Leif Andersen
Bent Klit Christensen
Henning Nielsen

Udvalg for bygninger: Leif Andersen og Henning Nielsen
Udvalg for PR mm.: Bent Klit Christensen og Katrine Elton Baisgaard