Historien om Lindholm Høje Museet

Historien om Lindholm Høje Museet

Det hele tog sin begyndelse for næsten 150 år siden, da Aalborg Historiske Museum blev stiftet. På museet i Algade, hvis første del er opført i 1879, stod indtil begyndelsen af 2000’erne skiftende udstillinger om egnens oldtid.

I begyndelsen var museet indrettet som ethvert andet museum i provinsen med arkæologi, historisk tid og kunst under samme tag, og fra museets første tid fyldte arkæologien meget såvel i protokollerne som i det daglige arbejde. Men da der ikke var ansat arkæologfagligt personale ved museet i de første år, måtte danselærerinde Augusta Zangenberg korrespondere med Nationalmuseet, da hun i slutningen af 1800-tallet gjorde en utrættelig indsats for at bevare Lindholm Høje for eftertiden.

Udgravet i 1950’erne

Mere end 50 år senere gjorde et samarbejde mellem Nationalmuseet og Aalborg Historiske Museum det muligt at udgrave Lindholm Høje.

Udgravning skulle vise sig at blive en af de væsentligste i museets lange historie. Der var nemlig tale om en gravplads, der i tid strakte sig fra 400-tallet til 1000-tallet, samt flere faser af bebyggelse og agre fra rundt regnet 1000-tallet.

Det første museum

Ikke så snart var spaden sat i jorden, førend fagfællers og publikums interesse var vakt, og Lindholm Høje blev et yndet mål for såvel studieture som søndagsudflugter – og med tiden opstod naturligt nok et stadig større ønske om at etablere et passende udstillingssted for det epokegørende materiale fra Lindholm Høje.

I anledning af virksomhedens 100 års jubilæum donerede Aalborg Portland A/S i 1989 den første museumsbygning på Lindholm Høje til Aalborg by. Museet, der var tegnet af Arkitekt, MAA, Lars Fich og udstillingen af Arkitekt, MAA, Lars Haastrup, står i dag som en smuk repræsentant for periodens bygnings- og udstillingsarkitektur. Det nye museum åbnede i 1992.

Udvidelsen

Da museet i 2002 planlagde rammerne for de udstillinger, der skulle præsentere det enestående arkæologiske materiale, som Aalborg Historiske Museum råder over, så stod det hurtigt klart, at man i det gamle museum i Algade ikke rådede over den fornødne plads til både at udstille den forhistoriske arkæologi og byens historie under samme tag. Der måtte tænkes nyt, og valget faldt derfor naturligt på en udvidelse af Lindholm Høje Museet.

Eftersom det var mindre end 20 år siden det gamle Lindholm Høje Museum blev bygget, så var det naturligt igen at vælge samme arkitekter, som lavede det første museum. Hermed blev der sikret et godt samspil mellem det gamle og ny museum.

Da projektet om udvidelsen af museet begyndte at tage form, var det naturligt også her at gå til Aalborg Portland og spørge, om man ville støtte igen. Heldigvis svarede man bekræftende herpå. Men da den nye bygning på 1.000 m² rundt regnet kostede 16,5 mio. kr. og udstillingen 8,5 mio. kr., så måtte andre bidragsydere træde til med midler.

Blandt dem Aalborg Kommune, EU, det daværende Nordjyllands Amt, Lindholm Høje Vikingefond, Kulturministeriet, Lokale og Anlægsfonden, Spar Nord Fonden samt Det Obelske Familiefond.

Moderne nye rammer

I de nye rammer ønskede museet 4 elementer implementeret: Et amfiteatralsk auditorium, Aalborg Portland Salen – et aktivitetsrum kaldet Ildmagerens Værksted, hvor bl.a. skolebørn har mulighed for at få viden om oldtidens håndværk på en så at sige praktisk facon – en 3D-animeret installation, hvor man kan tage en virtuel sejlads i vikingeskib over Limfjorden. Et arbejde firmaet Edvantage Group har stået for – sidst men ikke mindst ønskede man et udstillingsrum til præsentation af de mange væsentlige fund fra Limfjordsegnens oldtid.

Medio 2007 stod selve bygningen færdig, og Aalborg Portland Salen kunne tages i brug. I foråret 2008 var Ildmagerens Værksted udstyret med diverse rekvisitter som ildsted og træskærerværksted, så også dette rum kunne anvendes – og fra 3. september 2008 åbnede selve den nye udstilling.