Udstilling

Renæssancen

I renæssancen fra 1536 til 1660 skete der meget på egnen ved Hadsund. Der blev bygget flere store herregårde, der blev udskibet kalk i stor stil til især de kongelige byggerier i København, der blev sydet salt, og Danmarks første glasværk blev oprettet omkring år 1550.

I første del af udstillingen på Hadsund Egnssamling fortælles i ord og billeder samt genstande om områdets forøgede rigdom i perioden igennem stigende fangst af sild, igennem saltudvinding og ved glas- og kalkproduktion og salget af disse produkter til hele Europa. I Mariagerfjord-området var det imidlertid i højere grad adelen på for eksempel Visborggård og Overgård, der stod for handelen, end det var det bybaserede håndværker- og købmandsborgerskab.

Bondestuen

Dernæst kommer du som gæst ind i en typisk bondestue fra cirka 1850 her fra egnen. Her sidder husfaderen på sin plads for bordenden, mens husmoderen er klar til at servere maden. Arbejdet var fordelt dengang, så manden stod for det grove arbejde i marken og for pasning af de store husdyr, mens kvinden stod for madlavning, bagning, rengøring og de mindre husdyr.

Klunkestuen

Herefter kommer du til klunkestuen, som er fra omkring år 1880. På det tidspunkt var Hadsund begyndt at få vokseværk efter at have fået handelsrettigheder i 1854, og alt det arbejde, som foregik, trak en masse mennesker til fra landbruget, hvor der på grund af mekanisering var ved at være overskud af arbejdskraft.

Stuen er et eksempel på et bedre borgerhjem. Læg mærke til, at der er bøger i reolen og fotografier på væggene samt dug på bordet. Det var der ikke i arbejdsmændenes hjem. I byen kom der privat realskole og senere kommuneskole, der kom el-værk og politistation og meget mere.

1970’er-stuen

Til sidst har vi 1970er-stuen, der er et typisk eksempel på, hvordan folk gik klædt, og hvordan de boede.

I Hadsund var erhvervsrådet dygtig til at tiltrække firmaer, som flyttede ud. Firmaerne kunne dengang få egnsudviklingsstøtte for at flytte, og det gavnede Hadsund meget.

Der blev bygget helt nyt industrikvarter og nye boligkvarterer. Sv. Schous Allé og Hans Kirks Allé lige syd for museet er gode eksempler på udviklingen.