Strategiplaner Nordjyske Museer

Som statsanerkendt museum arbejder vi med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Vores opgave er at bidrage til forståelse af både den nære og den fjerne verdens udvikling, og hvordan mennesker trives og virker i den.
Nordjyske Museer varetager bestemmelserne i Museumsloven i forhold til indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i samarbejde med Jammerbugt Kommune, Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. En del af dette omfatter bl.a. sikring af kulturarven i forbindelse jordarbejder.
Nordjyske Museers administrationsplan har til formål at sikre, at museet forvalter museumslovens kapitel 8 så professionelt, kompetent og effektivt som muligt i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens krav og retningslinjer.
Nordjyske Museer er i besiddelse af en af landets ældste og mest righoldige samlinger af museumsgenstande. Museets indsamling er baseret på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af museets forskning og formidling, og som for arkæologiens vedkommende især er koblet til undersøgelser og udgravninger.
Nordjyske Museer har en ca. 150 år gammel tradition for indsamling og registrering af data og genstande fra nyere tid og fra arkæologiske udgravninger. Strategiplanen omhandler den generelle praksis Nordjyske Museer anvender ifm. registrering, opbevaring og sikring af det registrerede dokumentationsmateriale.
Nordjyske Museer ønsker at bevarer dets samlingerne bedst muligt for eftertiden, samtidig med at de mange genstande stilles til rådighed for forskning og formidling. De seneste år har vi koncentreret os om at indrette magasiner med optimale bevaringsforhold og et meget lille klimaaftryk. Nu rettes fokus mod udstilling og formidling af samlingerne.
Med baggrund i museets forskning, ønsker vi at skabe en enestående og levende formidling, der har relevans for mennesker i dag. En formidling, der samtidig perspektiverer og debatterer nutiden i relation til fortiden og skaber en forståelse af, at vi alle er del af samme større fortælling.
Vores ambition er, at museets forskning er af en kvalitet svarende til national og international standard. Det er desuden vigtigt med en stærk sammenhæng mellem forskning og formidling, således at større forskningsprojekter resulterer i formidling til et bredere publikum.