Oprørsbyvandring

Oprørsbyvandring

Alsang på Budolfi Plads under besættelsen. Foto: Aalborg Stadsarkiv

På denne byvandring gives nogle bud på en forståelse af fortællingen om nordjyske oprør, og forhåbentlig give anledning til eftertanke om, hvad det vil sige at være nordjyde i dag.

Vi tager på en rejse tilbage i tiden for at finde spor efter de nordjyske oprørs rødder. Vi kommer forbi oprørsbevægelsen ’Frit Vendsyssel’ i 1970’erne, som med et glimt i øjet ville løsrive Vendsyssel fra Danmark og bl.a. finansiere projektet med en illegal spritrute fra Hals til Danmark.

Vi kommer også tæt på kampen for at få et universitet til Nordjylland, der resulterede i etableringen af Aalborg Universitets Center i 1974. Vi kommer forbi oprøret mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig med alsang, sabotage og frihedskamp, og endelig kommer vi forbi fortællingen om, hvordan soldater fra garnisonen i Aalborg blev udkommanderet til Sæby for at nedkæmpe et oprør ledet af ”Vendsyssels Konge” og hans tilhængere i begyndelsen af 1800-tallet.

Byvandringen vender også tilbage til to tidlige nordjyske bondeoprør.

Oprørslederen Henrik Tagesen Reventlow stillede sig i spidsen for en nordjysk bondehær i 1441, men han led et grusomt nederlag ved Sankt Jørgensbjerg nær Fjerritslev, og han blev taget til fange og ført til Aalborg, hvor han blev halshugget på byens torv til skue for byens indbyggere.

Et andet berømt bondeoprør fandt sted under Grevens Fejde i 1534, hvor bondesønnen Skipper Clement anførte en nordjysk oprørshær af bønder og borgere. Det endte dog med en total nedslagtning, da feltherre Johan Rantzaus professionelle hær af landsknægte 18. december det år stormede Aalborg by. I de seneste har museet fundet nogle af slagets ofre i en massegrav i Aalborg midtby.

Men er der en rød tråd mellem de mange oprør i den nordjyske historie, og gør det os specielt oprørske heroppe? Byvandringen giver ikke et svar, men forhåbentlig sætter den tankerne i gang.

Varighed: 1½ – 2 timer

For booking eller nærmere information kontakt museet på telefon: 99 31 74 02 eller mail: [email protected]

Se priser