Ny udstilling om Støvring Vandmølle

Lørdag 24. september åbner en mindre udstilling på Støvring Museum. Den fortæller historien om Støvring Vandmølle, som kan dateres helt tilbage til midten af 1200-tallet.

Den nye udstilling er et resultat af et samarbejde mellem Rebild Kommune, Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune, Støvring Museum og Nordjyske Museer. Sammen fortæller de om Støvring Vandmølle, om familierne på møllegården samt afviklingen af møllen og de nye tider derefter.

Udstilling kan ses i Rød Stue på den Gamle Højskole, og udstilling åbner med en lille fernisering 24. september kl. 11, hvor alle er velkomne.

Nævnes første gang i 1268

I 2021 anlagde Rebild Forsyning et regnvandsbassin i Støvring, og i den forbindelse blev der foretaget en arkæologisk udgravning på stedet, da der netop her havde ligget en vandmølle fra midten af 1200-tallet og frem til 1958. Det er denne udgravning, der danner grundlag for den nye udstilling.

Møllen kan i de skriftlige kilder spores helt tilbage til 18. november 1268, hvor den omtales i fru Gro Pallesdatters testamente. Hun var enke efter Esbern Vognsen, ejer til Buderupholm gods, som ligger blot få kilometer sydøst for Støvring.

Fra denne ældste omtale af vandmøllen i 1268 kan den følges frem til 1958, hvor driften ophørte. Støvring Vandmølle dækker derfor over næsten 700 års historie, og den kan med lidt god vilje kaldes for Støvrings første og ældste industri, selvom vi er flere hundrede år før industrialiseringen af Danmark. En industri, som ved den arkæologiske udgravning i 2021 atter kom frem i lyset.

Udgravning bragte nye oplysninger frem

Støvring Vandmølle nævnes altså første gang i 1268, men indtil nu har man ikke vidst, præcis hvor gammel den egentlig var. Dateringer af træ fra udgravningen har dog givet nye oplysninger til den spændende historie. De har nemlig afsløret, at møllen, der oprindeligt malede korn, blev bygget i år 1250 – dvs. 18 år før, den blev nævnt i Gro Pallesdatters testamente.

Ved udgravningen fandt man også blandt meget andet en bygning i kampesten til en stampemølle fra tiden kort før år 1800. Vi ved fra arkiverne, at stampemøllen i 1874 blev til et egentligt hammerværk. Driften heraf fortsatte frem til 1930’erne, mens kornmøllen kørte for sidste gang i 1958.

Ved udgravningen i 2021 fandt man vandmøllens hjulrende, hvor selve møllehjulet har kørt rundt. Renden var hugget til med en skrå sliske, så vandet fik ekstra fart på, før det ramte møllehjulets padleblade. Hjulrenden var 4 meter lang, 58 cm bred og 48 cm høj. Dateringen har vist, at den blev bygget i år 1250. Foto: Nordjyske Museer.