Byvandring: Aalborg i middelalderen

Byvandring: Aalborg i middelalderen

Det er næsten som at rejse tilbage til middelalderens Aalborg, når Nordjyllands Historiske Museum inviterer på byvandring i byen, som den så ud for over 500 år siden. En del af middelalderbyen Aalborg er her nemlig stadig, hvis du kigger godt efter, mens andet ligger begravet under fødderne. Til denne byvandring bliver middelalderens Aalborg igen lyslevende.

Rejsen går fra Vesterport til Østerport, hvor publikum vil opleve både de synlige og de usynlige spor fra middelalderen. Du kommer forbi steder som Budolfi Kirke, Helligåndsklosteret, Gammeltorv, Rådhuset, Østerå, Algade, Gråbrødreklosteret og Vor Frue kirke, som alle er betydningsfulde steder i middelalderens Aalborg.

Byvandring: Aalborg i middelalderen

Byvandring: Aalborg i middelalderen

Det er næsten som at rejse tilbage til middelalderens Aalborg, når Nordjyllands Historiske Museum inviterer på byvandring i byen, som den så ud for over 500 år siden. En del af middelalderbyen Aalborg er her nemlig stadig, hvis du kigger godt efter, mens andet ligger begravet under fødderne. Til denne byvandring bliver middelalderens Aalborg igen lyslevende.

Rejsen går fra Vesterport til Østerport, hvor publikum vil opleve både de synlige og de usynlige spor fra middelalderen. Du kommer forbi steder som Budolfi Kirke, Helligåndsklosteret, Gammeltorv, Rådhuset, Østerå, Algade, Gråbrødreklosteret og Vor Frue kirke, som alle er betydningsfulde steder i middelalderens Aalborg.

Arkæologien i nyt lys: Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år

Arkæologien i nyt lys: Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år

Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

Området vest for Sdr. Tranders ved Aalborg er i disse år i en rivende udvikling, og store dele af det tidligere landbrugsareal bliver udstykket til boliger og erhverv.

Nordjyllands Historiske Museum har forud for udstykningerne udgravet en række lokaliteter med bebyggelsesspor og begravelser fra yngre bronzealder og frem til ældre germansk jernalder (Cirka år 1000 f.Kr. til 550 e.Kr.).

Udgravningerne har givet et unikt indblik i en oldtidsbefolknings udnyttelse af kulturlandskabet. Blandt andet har vi fået vigtig ny viden om samfundsstrukturen – for eksempel om, hvordan menneskene indrettede sig både i livet og i døden.

Museumsinspektør og udgravningsleder Lars Egholm Nielsen fortæller om både igangværende og tidligere udgravninger og sammenkobler de mange nye resultater.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-225

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år
Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland 
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe 
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord 
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer


Arkæologien i nyt lys: Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe

Arkæologien i nyt lys: Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe

Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

Det er både velkendt og veldokumenteret, at Ribe er Danmarks ældste by, og at byen er grundlagt kort efter år 700. Fra sommeren 2017 og et års tid frem gennemførte man en større forskningsudgravning centralt i markedspladslagene fra 700- og 800-årene, altså det allerældste af Ribe.

Udgravningen, der er et samarbejde mellem UrbNet, Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer, er stadig i analysefasen, og der tikker dagligt nye resultater ind fra forskere i både ind- og udland.

Arkæolog Claus Feveile giver ved foredraget et generelt overblik over Ribes tidligste historie med fokus på de mange nye detaljer, som udgravningen har afsløret.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-227

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år
Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer


Arkæologien i nyt lys: Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland

Arkæologien i nyt lys: Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland

Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

På bredden af Herningsholm Å, mellem Herning og Holstebro, findes en jernalderlandsby fra cirka år nul, som er lidt ud over det sædvanlige. Ørregård kaldes den. Det usædvanlige skyldes ikke de mange skår i markoverfladen eller de mange detektorfund. Lignende er set før. Det unikke ved landsbyen trådte frem, da den blev fotograferet fra luften. Her kunne man se landsbyen som to utrolig velordnede rækker af gårde, og det er ikke set tidligere.

I 2017 og 2018 blev der gennemført udgravninger af Ørregård, og de mange fund er med til at åbne op for en ny fortælling om organisation og jernudvinding i stor målestok. Desuden er der tråde til elitemiljøer, krig og til storpolitik –også i Nordjylland. Det handler om tiden lige omkring Kristi fødsel, som er en af de mest spændende perioder i Jyllands historie.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-226

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år
Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer


Arkæologien i nyt lys: Nye tider – nye skikke?

Arkæologien i nyt lys: Nye tider – nye skikke?

Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer

Arkæologer fra Østfyns Museer udgravede i 2016 og 2017 resterne af en gravhøj fra bronzealderen syd for Kerteminde Fjord.

Højen viste sig at indeholde en dobbeltbegravelse fra ældre bronzealder (cirka år 1500 f.Kr.), hvor de brændte knogler af en mand og en kvinde var placeret i en egekiste med et usædvanligt og meget rigt gravudstyr. Graven er en af de tidligste brandgrave i Danmark og fortæller om langtrækkende forbindelser ud i Europa, og om hvordan nye ideer og skikke slog igennem i løbet af bronzealderen.

Lige uden for gravhøjen fandt arkæologerne desuden en gravplads med meget velbevarede skeletter af både børn og voksne, der var gravlagt uden fornemme gravgaver. De repræsenterer en del af bronzealderens befolkning, som vi ikke kender meget til – nemlig alle dem, der ikke blev begravet under en høj eller fik gravgaver af bronze med til den videre færd.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-228

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år
Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer


Northern Winter Beat 2019 – Hjalte Ross

Northern Winter Beat 2019 – Hjalte Ross

Northern Winter Beat 2019 byder på en lang række koncerter i Aalborg i dagene 24., 25. og 26. januar. Det er både på etablerede spillesteder som Studenterhuset, Huset i Hasserisgade og Skraaen, men også andre mere utraditionelle steder.

Gråbrødrekloster Museet er derfor glade for at kunne byde musikfestivalen indenfor endnu engang. Der er således koncerter tre meter under Algades pulserende handelsliv midt mellem de flere hundredårige ruiner af Gråbrødrekloster.

Der afholdes koncert i Gråbrødrekloster Museet fredag 25. januar 2019 og lørdag 26. januar – begge dage kl. 17.

Lørdag 26. januar kl. 17: Hjalte Ross

Hjalte Ross udgav sit debut album ”Embody” i November 2018.

Pladen, der er produceret af John Woods ( Pink Floys, Nick Drake, Nico m.fl.), har fået lutter rosende anmeldelser i både ind- og udland. Et album, der reflekterer over en bred palet af følelser. Det klarsynede og følsomme i Ross’ rolige stemme og modige fingerpil giver ”Embody” den intense følelse af afsondret lyd af tidløshed.

Senest er Hjalte nomineret til de danske musikkritikeres pris, Steppeulven, som ”Årets håb”. Årets Steppeulve uddeles 2. februar på Bremen Teater i København.

Hjalte Ross giver koncert i Gråbrødrekloster Museet i forbindelse med Northern Winter Beat 2019. Foto: Northern Winter Beat.

Du kan læse mere om Northern Winter Beat 2019 på www.winterbeat.dk

Northern Winter Beat 2019 – FYR

Northern Winter Beat 2019 – FYR

Northern Winter Beat 2019 byder på en lang række koncerter i Aalborg i dagene 24., 25. og 26. januar. Det er både på etablerede spillesteder som Studenterhuset, Huset i Hasserisgade og Skraaen, men også andre mere utraditionelle steder.

Gråbrødrekloster Museet er derfor glade for at kunne byde musikfestivalen indenfor endnu engang. Der er således koncerter tre meter under Algades pulserende handelsliv midt mellem de flere hundredårige ruiner af Gråbrødrekloster.

Der afholdes koncert i Gråbrødrekloster Museet fredag 25. januar 2019 og lørdag 26. januar – begge dage kl. 17.

Fredag 25. januar kl. 17: FYR

Bag navnet FYR gemmer sig en mand med fart på. Oscar Lundsteen er foruden at være frontperson i bandet Orcas, også kendt fra surf-ensemblet: DANGHERA.

Alle der har været til koncert med nogle af de førnævnte bands ved, at Oscar leverer en fuldstændig uforglemmelig og ærlig live præstation. Han går i et med hans guitar og med publikum. Med FYR ses nu en mere afslappet og personlig Oscar, for alene er han en vaskeægte spillemand på bedste trubadur manér.

Støvet og beskidt sliderørs deltablues møder 60’er beat-tematik. En helt speciel opskrift, der fungerer fantastisk!

Værende en ufattelig dygtig guitarist, halvvejs improviserer Oscar sig igennem sangene, og ikke to gange lyder de helt ens. Indtil videre har FYR kun spillet en håndfuld koncerter, hvoraf kun et par stykker har været offentlige, så gå derfor ikke glip af chancen når den byder sig.

FYR giver koncert i Gråbrødrekloster Museet i forbindelse med Northern Winter Beat 2019. Foto: Northern Winter Beat.

Du kan læse mere om Northern Winter Beat 2019 på www.winterbeat.dk