Fem teams skal tegne REGAN Vest

Fem teams skal tegne REGAN Vest

Prækvalifikation af teams til velkomstbygning og udstillinger

Prækvalifikation til totalrådgiveropgaven i forbindelse med opførelse af velkomstbygningen ved Koldkrigsmuseet er nu afsluttet. Fem rådgiverteams er udvalgt til at byde på den konkrete opgave. Den endelige vinder af arkitektkonkurrencen bliver offentliggjort i januar 2020.

Udvælgelsen af de fem teams er foretaget af bestyrelsen i den nyligt etablerede Ejendomsfonden REGAN Vest. Den består af repræsentanter fra Rebild Kommune, Foreningen Realdania, Nordjyllands Historiske Museum samt en rådgivende byggesagkyndig. Claus Holm, der er chef for Sundhed, Kultur og Fritid i Rebild Kommune, er udpeget som formand for bestyrelsen.

”Det er et fantastisk stærkt felt af rådgiverteams, der har budt ind på totalrådgiveropgaven”, siger Lars Christian Nørbach, der er museumsdirektør på Nordjyllands Historiske Museum, som skal drive det nye museum ved REGAN Vest.

”Vi er meget tilfredse med den store interesse, der har været fra både danske og internationale firmaer, og med de mange gode ansøgninger har det været en vanskelig opgave at vælge de fem, vi nu går videre med. Den kommende opgave stiller store krav til budgiverne, og vi glæder os til at se, hvad de kommer med”, siger Lars Christian Nørbach.

Det nye museum, Koldkrigsmuseet REGAN Vest, består af flere elementer, hvoraf den atomsikre bunker fra 1960’erne med originalt interiør er hovedattraktionen. En ny velkomstbygning skal – udover udstillinger og publikumsfaciliteter – rumme et læringscenter til de ældste skoleklasser. Derudover bliver parcelhuset foran bunkeren, hvor anlæggets tilsynsførende boede med sin familie, tilbageført til 1980’erne og skal give publikum en fornemmelse af hverdagen under Den Kolde Krig. Over bunkeren vil man kunne nyde naturen, men også få et virtuelt kig på, hvordan bunker og landskab ville se ud efter en atombombe.

Ejendomsfonden har valgt at samle projekteringen på velkomstbygningen i én totalrådgivningsopgave, og 13 rådgiverteams har i en åben prækvalifikation budt ind på opgaven. Det har været et krav til alle teams, at de skulle være sammensat af bygningsarkitekt, udstillingsarkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt – eventuelt suppleret med specialister inden for multimedie, pædagogik/didaktik, grafik, scenografi/dramaturgi.

Det er ejendomsfonden, der i hele anlægsfasen er ansvarlig for at styre byggeriet – herunder udbud, tidsplaner og økonomi. Nordjyllands Historiske Museum fungerer som sekretariat for ejendomsfonden.

Bestyrelsen i ejendomsfonden har blandt feltet af egnede aktører valgt de fem rådgiverteams, som har forstået opgavens komplekse kontekst korrekt. De fem teams – i vilkårlig rækkefølge – er:

3XN sammen med
Schnettler
Orbicon
By + Land
Kvistgaard + Hird

Friis & Moltke A/S sammen med
Udstillingsarkitekten.dk
Green Sustainable Landscape
Moe
Planscape

Reiulf Ramstad Architects sammen med
Bolinger Grohmann
Engelbrecht Construction
No Parking

AART architects sammen med
Thøgersen&Stouby
SLA
Niras

Fogh & Følner Arkitekter A/S sammen med
Christoffer Harlang Architects
Lea Nørgaard landskab Aps
Strunge Jensen A/S
Ulla Tofte
Kjeld Vindum

De fem teams, der nu er prækvalificerede til at afgive tilbud på den nye velkomstbygning samt udstillingerne i denne, har frem til slutningen af november, hvor der er frist for endeligt tilbud. Dernæst indledes kontraktforhandlinger, og det forventes, at en indgåelse af totalrådgiveraftalen kan finde sted i løbet af januar 2020.

FAKTA:

REGAN Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5.500 m2 stor atomsikker bunker, der i al hemmelighed blev opført i årene 1963-1968 med det formål at huse regering og regent i tilfælde i af en atomkrig. Anlægget var en del af beredskabet frem til 2012, men blev fredet i 2014 og kan snart åbne for offentligheden. Projektet er støttet af Region Nordjyllands Vækst Forum, Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Foreningen Realdania, Augustinus Fonden, Spar Nord Fonden og Jutlander Fondene Himmerland og Hobro. Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget.