Havnevandring – fra arbejderby til kulturby

Havnevandring – fra arbejderby til kulturby

Oplev havnelivet før og nu på museets nye havnevandring. Den begynder ved Kultur- og jernbanebroen, hvor publikum til en start møder nogle af de fabrikker, der blev anlagt i Aalborg Vestby sidst i 1800-tallet. Her blev der produceret alt fra mel, akvavit og tobak til ispinde, margarine og kæmpestore skibe.

At der overhovedet er en by, hvor Aalborg ligger, skyldes de gode havneforhold, der allerede i vikingetiden og middelalderen sikrede gode handelskontakter til omverdenen.

Sidst i 1800-tallet voksede Aalborg eksplosivt og hundredvis af nye fabrikker gav byen øgenavnet ”Byen med de rygende skorstene”. Havnen var livsvigtig for transporten til og fra de mange fabrikker, og havnefronten voksede både mod øst og vest. Ikke alene blev der anlagt havnefaciliteter, men der blev også etableret skibsværfter og bygget fabrikker og lagerområder tæt ved havnen.

Råvarerne til fabrikkerne kom direkte via havnen – fx bomuld til Tekstilfabrikken og råtobak til C.W. Obel – og pullerter til fortøjning af skibe og gamle jernbanespor til havnebanen taler stadig deres tydelige sprog om en havn, hvor der var hektisk aktivitet dag og nat.

På den anden side af Limfjordsbroen fortsætter fortællingen om det gamle havneliv med hårdt arbejde, støj og kulstøv, og som var helt anderledes end i dag. Fra at være en industri- og arbejderby har Aalborg nemlig de senere år forandret sig ret markant og er blevet til en videns- og uddannelsesby, hvor café- og kulturliv fylder en del.

Denne udvikling ses bedst på langs havnen, hvilket er i fokus på anden del af turen. På vej mod øst kommer vi således forbi nyere kultursteder som Utzon Center, Musikkens Hus og Aalborgs forhenværende kulkraftværk Nordkraft. De flotte bygninger tydeliggør den voldsomme udvikling, der er sket siden årtusindskiftet, hvor den industriprægede havn begyndte forvandlingen til det vi kender i dag.

Turen slutter på Stjernepladsen på Østre Havn, der for blot en generation siden var domineret af kæmpestore korn- og foderstofvirksomheder.

Mødested: Kulturbroen, Aalborg.